Nếu bạn không load được video là do server đang lỗi, vui lòng thử xem video khác. Nếu có nhu cầu cá cược đá gà. Đăng ký tại đây để ủng hộ website có kinh phí duy trì. Xin cảm ơn!

Sor.Putpun và P.Paphunga Ching – Gà C1 Thái Lan

46
SỬ DỤNG APP 1.1.1.1 TRÊN GOOGLE PLAY, APP STORE ĐỂ TRUY CẬP WEB KHI BỊ CHẶN
Published on 20/11/2023 by
  • Trận đá gà trực tiếp phát lại giữa Sor.Putpun và P.Paphunga Ching gà C1 Thái Lan.
  • Một hồ gà Thái Lan diễn ra trong 20 phút.
  • Sau 3 hồ đấu chiến thắng thuộc về gà xanh.

Xem thêm:

Category Tag

Add your comment

Your email address will not be published.